bertHet Nederlands Jeugdinstituut en de Associatie voor Jeugd nodigen u van harte uit om op 21 november aan te sluiten bij de inspiratietafel met Bert Wienen.

Bert Wienen betoogde onlangs tijdens de Mulock Houwer-lezing 2021 dat kinderen en jongeren het recht zouden moeten hebben om niet langer te hoeven werken aan de beste versie van zichzelf. De prestatiedruk die kinderen voelen, leidt tot kinderen en jongeren die uitgeput raken en afhaken. Kinderen die buiten de boot vallen. De lezing had de titel: “Nieuw kinderrecht: het recht om te falen”.

Wanneer:        21 november 2022           
Tijd: 13.00 tot 15.00 uur
Voor wie: Leden van de Associatie voor Jeugd en genodigden
Locatie: Beatrixgebouw, Jaarbeurs Utrecht 6e etage 

>>   Opgeven via deze link
>>   Link naar de Mulock Houwer Lezing video
>>   Link naar de Mulock Houwer Lezing pdf
>>   Link naar website Bert Wienen

Deze uitnodiging downloaden als pdf.


Om die trend te keren, pleit Wienen ervoor om onderwijs en opvoeding weer los te weken van economische principes. Zodat kinderen de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen tot gemeenschapsmens, in plaats van als betere versie van zichzelf.

Tijdens de inspiratietafel neemt Bert Wienen ons mee in zijn denken over onderwijs en zorg.

“We zullen de therapeutisering en pathologisering in het onderwijs een halt moeten toeroepen. Anders blijft de focus op reddingsboten en reddingsvesten. Ziet u daar die speedboot? Zie hem gaan. Steeds een beetje harder, steeds een beetje sneller en als je heel goed kijkt, dan vallen aan de achterkant van de speedboot steeds meer kinderen en jongeren van de boot af. Steeds meer.

Wat moeten we doen? Blijven we reddingsboten sturen? Blijven we daar waar kinderen en jongeren buiten de boot vallen inzetten op jeugdhulp? Op de verbinding tussen onderwijs en zorg? Of op zelfhulpboeken? Workshops en veerkracht? Blijven we reddingsvesten toegooien, zodat kinderen en jongeren blijven drijven en tenminste nog zelf de richting kunnen kiezen die ze op willen zwemmen?

Volgens mij moeten we iets anders doen..."

We gaan met elkaar in gesprek over hoe we het anders kunnen doen; wat wij kunnen doen om de speedboot zachter kunnen laten varen. Opdat kinderen weer de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen en ontplooien.

Kom jij ook meedenken en -praten? Opgeven via deze link.


Foto Wienen 04 groot 1 687x1030Profiel Bert Wienen

Bert Wienen is associate lector Jeugd bij hogeschool Windesheim en promoveerde op inclusief onderwijs en de rol van psychiatrische diagnoses binnen het onderwijs. Wienen is opgeleid als psycholoog, onderwijskundige en bedrijfskundige. Binnen het lectoraat Jeugd onderzoekt hij de ontwikkeling van angst en depressiviteit bij leerlingen in het voortgezet onderwijs en de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp.