reframing headerGraag nodigen wij je uit voor de bijeenkomst over het versterken van het dagelijks leven op 8 oktober. Tijdens deze bijeenkomst wordt het paper “Versterken dagelijks leven” gepresenteerd: een pleidooi om alledaagse uitdagingen in het opgroeien en opvoeden van kinderen vroegtijdig te signaleren en te normaliseren teneinde escalatie tot ernstige problemen te voorkomen. We willen inzetten op het versterken van het dagelijks leven en bijdragen aan een veelzijdige opgroei- en opvoedomgeving, waarin opvoeders zich gesteund weten in het nemen van verantwoordelijkheid en het aanpakken van de uitdagingen die zij in het opvoed- en opgroeiproces tegenkomen. Daarbij gaat het om medeopvoeders uit de kinderopvang, het onderwijs, het sociaal werk en de zorg voor jeugd.

aanmelden button web

 

210909 quote

    Wanneer:           vrijdag 8 oktober 12:00 - 16:30 uur (Inclusief lunch)     
    Waar:     De Observant, Stadhuisplein 7, 3811 LM Amersfoort (Google Link)
    Voor wie:     Bestuurders, managers, beleidsmakers en (jeugd)professionals met ambitie

 

Deze uitnodiging lezen als pdf

reframingTijdens deze bijeenkomst delen wij niet alleen onze ambities met jou, maar gaan we ook met elkaar aan de slag met het proces van ‘reframing’.

REVRAMING
De wereld verandert continu – en in een steeds hoger tempo. Als we dingen willen bedenken die er écht toe doen, zullen we ons eerst een voorstelling moeten maken van de toekomst. Pas dan kunnen we begrijpen wat relevant is op het moment dat ideeën werkelijkheid zullen worden.

Om dit voor elkaar te krijgen is het reframing proces ontwikkeld, een methodiek die zowel geschikt is voor design thinking als strategieontwikkeling. Reframing is:
• Pro-actief in plaats van reactief
• Gericht op waardecreatie in de toekomst
• Het ontwerpen van relaties in plaats van dingen of diensten.

Het reframing-proces leidt tot een bewuste (re)constructie van de toekomst.

Op 8 oktober maken we kennis met het concept van reframing én gaan we met elkaar verkennen wat reframing kan betekenen in de realisatie van onze ambitie om te voorkomen dat alledaagse uitdagingen in het opgroeien en opvoeden van kinderen escaleren tot ernstige problemen.

AAN DE SLAG
We doen dit aan de hand van twee concrete vraagstukken:

  1. De overgang van 18 min naar 18 plus voor jongeren die gebruik maken van (specialistische) jeugdhulp. Want juist voor deze groep jongeren blijkt al jaren dat volwassen worden een uitdaging is. Niet alleen vanwege de belangrijke dingen in zijn of haar ontwikkeling, maar ook door de overgang van de zorg voor jeugd naar de zorg of ondersteuning voor volwassenen. 

  2. Zorgen voor maximale ontwikkelingskansen van kinderen, ongeacht de plek waar zijn of haar wieg staat. Nu zien we nog (te) vaak grote verschillen in de ontwikkelingskansen van kinderen uit verschillende wijken en de wijze waarop ouders met vraagstukken rondom de ontwikkeling van hun kind(eren) omgaan. De focus ligt nog (te) vaak op diagnosticeren, medicaliseren en/of het zoeken van oplossingen in de specialistische (jeugd)hulp. De uitdaging hierbij is om ouders, jongeren, de sociale omgeving en professionals te bewegen tot een mindset waarbij de primaire focus ligt op het versterken van het de omgeving waar de jeugdige opgroeit.

Doe je mee?

Na de bijeenkomst weet jij hoe reframing werkt, uit welke stappen het proces van reframing bestaat en heb jij ervaren hoe reframing kan bijdragen aan het werken aan actuele vraagstukken.

Wij zien je graag op 8 oktober!

aanmelden button web