framing“Met een goed gekozen term kun je de werkelijkheid niet alleen beschrijven, maar ook maken.”

Over de zorg voor jeugd bestaan tal van frames. Want of we nu willen of niet, we worden geframed- en frames kunnen van grote invloed zijn op de beeldvorming over een onze sector. Frames kunnen ons helpen, maar we merken ook dat we nu te vaak last hebben van de veelal negatieve frames over de zorg voor jeugd en het feit dat het ons niet goed lukt om deze frames te re-framen. Dus het is zaak framing te herkennen en, indien nodig en daar waar wij dit willen, te zoeken naar een effectieve manier van re-framen.

 Wanneer:

27 janauri  09:00 - 13:00 uur

 Waar:

Op locatie, centraal in Nederland

 Voor wie:

Leden van de Associatie voor Jeugd

De workshop bestaat uit twee delen. Allereerst legt Hans de Bruijn, hoogleraar bestuurskunde, het basisidee van framing uit. Aan de hand van een aantal video’s gaan we op zoek naar patronen in het spel van framing en re-framing. In het tweede deel van de bijeenkomst gaan we aan de slag met frames waarvan je zelf last hebben: wat zijn die frames - en wat zijn effectieve manieren om die te re-framen? We werken in dit deel met Hans de Bruijn en met Jet Pagnier, professioneel acteur en framing-trainer.

Jij komt toch ook? Meldt je aan via aanmeldknop opnemen!

aanmelden button web

 


Deze uitnodiging in pdf

Hans de Bruijn 1800x1198Hans de Bruijn is hoogleraar bestuurskunde aan de TU Delft. Als kenner van het politieke debat weet hij hoe taal vaak een werkelijkheid construeert. Hij publiceerde meerdere boeken over framing, schreef over de toespraken van Barack Obama en de debattechniek van Geert Wilders en heeft in Trouw een wekelijkse column over framing.


 

WAT IS FRAMING? EEN VOORBEELD:

Al jarenlang hebben we het in Nederland over de ‘boze burger’. Burgers zijn boos op de politiek, die is losgezongen van het gewone leven. Die ‘boze burger’ leidt vaak tot een opgefokte politieke cultuur: veel politici hebben er baat bij om die boosheid stevig op te poken.

Tegelijk, die boosheid heeft ook iets onsympathieks. Nederland is een van de meest welvarende landen ter wereld, heeft de gelukkigste kinderen. En Nederlanders zijn boos? De boze burger lijkt ook de verwende en verongelijkte burger.

Sybrand Buma ergert zich aan dat frame van de ‘boze burger’. We moeten het niet hebben over boze burgers, zegt hij, maar over ‘gewone Nederlanders’ - die hun gemeenschapsgevoel en identiteit zijn kwijtgeraakt. Wat is de kracht van die re-framing?

Een. De boze burger wordt opeens de bezorgde burger - en voor mensen die bezorgd zijn heb je meer sympathie dan voor mensen die altijd maar weer boos zijn.

Twee. Er zit erkenning in voor burgers. Als jij boos bent en iemand zegt dat dat volstrekt normaal is, dan voel je je erkend. Andersom, als jij volstrekt normale zorgen hebt en je wordt als boze burger afgetekend, voel je je miskend.

Drie. Je bent van die opgefokte cultuur af. Boosheid is een emotie, die kun je oppoken. Maar als het gaat om gewone zorgen van gewone mensen - dan moet je gewoon op zoek naar oplossingen.