Binnen de associatie voor Jeugd zet een kopgroep bestaande uit bestuurders uit het jeugddomein en vertegenwoordigers van het jeugdwelzijnsberaad zich in om ervoor te zorgen dat de positie van jongeren versterkt wordt. Zij steunen lokale (buddy) netwerken en initiatieven van jongeren, zoeken naar manieren waarop jongeren meer invloed kunnen krijgen, steunen jongeren in hun gesprek met gemeenten en geven support aan een meer landelijke stem voor jongeren. De leden van de kopgroep treden op als ambassadeur voor dit gedachtegoed en komen zes wekelijks samen om met elkaar te bespreken waar we nu staan en waar kansen liggen om weer een stap verder te komen.

Heb je interesse om aan te sluiten? Laat het ons weten via deze link.
De eerstvolgende bijeenkomst is gepland op 15 april van 17:00 – 18:00 uur.

180313 KalvOp 25 januari 2019 bood Mariette Vos namens de Associatie voor Jeugd een Position Paper aan de Kinderombudsvrouw aan. Deze was samen met het Jeugdwelzijnsberaad opgesteld. Het JWB presenteerde daar ook hun 3-punten plan. De leden van de Associatie voor Jeugd worden binnenkort benaderd om deze Position Paper samen uit te voeren. 

De Position Paper formuleert 5 opdrachten met een oproep aan alle leden van de Associatie voor Jeugd om zich hieraan te verbinden:

Jongeren en Zorg voor Jeugd slaan de handen in elkaar

De Associatie voor Jeugd support, lokaal en landelijk, jongeren om HUN ervaringen en wensen LEIDEND te laten zijn voor de ontwikkeling van zorg voor jeugd. Wat goede zorg voor jeugd is vraagt om de stem van jongeren! In deze position paper onze oproep aan het jeugddomein om hierin samen op te trekken.