ctg logoOp 10 maart 2015 zijn 24 profession uit de jeugdhulp en 8 bestuurders onderweg gegaan. Naam van de expeditie: Changing the Game.

De lente hangt in de lucht als ’s avonds professionals, bestuurders en een paar genodigden in Ede plaatsnemen in een grote kring. Rondom de inspiratie en wijze lessen van Lenette Schuijt. Zij is organisatie adviseur en auteur en haar thema is ' bezieling'. Een belangrijk ingredient om verandering teweeg te brengen.

Hoe groter de organisatie, des te lastiger het is om deze bezieling om te zetten in actie. “Zoek dus die plekken op in de organisatie, waar nog een beetje ruimte zit om te bewegen,” is haar eerste les aan de pioniers. 

Leer van het onderliggende patroon van sprookjes, is haar tweede advies.
“Het overwinnen van obstakels is part of the deal.”
Als je goed kijkt zit in elk sprookje de oproep tot het avontuur: ‘ Er was eens….’ Op een dag is de moeder van Assepoester niet meer de mooiste... Een gebeurtenis die aanzet tot beweging. Waarna altijd de weigering volgt, waardoor de verandering tegengehouden wordt. Dan komt het erop aan! les 2 aan de gamechangers: “Doe het niet alleen, mobiliseer hulp. Zoek een mentor die je op cruciale momenten over drempels helpt, lees een boek, zoek medestanders.”

Om deze vasthoudendheid te kunnen opbrengen moeten pioniers heel goed weten ‘waarom’ ze dit willen doen. wat hun persoonlijke drijfveer is en of die de drijfveren van de organisatie raakt… Lenette benut de filosofie van 'the Golden Circle':

ctggraphic01

Van het grootste belang is dus dat pioniers weten over hun WHY: je persoonlijke drijfveer, je droom, je verlangen, dat wat je ook als professional drijft in je werk. En niet te snel schieten in het WHAT.


Reisadviezen aan de pioniers

Ga niet overtuigen!
Claim ruimte voor een experiment
Zorg dat je geen last van regels hebt
Laat de resultaten voor zich spreken

Vraag geen toestemming vooraf geef desnoods excuses achteraf!
Beetje ongehoorzaamheid helpt een pionier.
Doe een beroep op gezond verstand
Dit vraagt ook om een andere rol voor leidinggevenden

Bereid je voor op reis beproevingen!
Zoek mentoren die helpen, medestanders
Weet waar je eigen WHY zit en wees daar trouw aan.

Leer leven in een spagaat!
Je bent altijd 3 stappen vooruit/
Als je van A naar B gaat, visualiseer B dan en leef B al.
Als je een kantelaar bent, dan sta je in 2 werelden.

Maak het licht!
Lach veel, geniet ervan, doe het met plezier.
Als het plezier weg is, zoek het dan weer op.
Probeer eens een andere route..


Motto (W.H. Murray)

Until one is committed, there is hesitancy, the chance to draw back. Concerning all acts of initiative (and creation), there is one elementary truth, the ignorance of which kills countless ideas and splendid plans: that the moment one definitely commits oneself, then Providence moves too. All sorts of things occur to help one that would never otherwise have occurred. A whole stream of events issues from the decision, raising in one's favor all manner of unforeseen incidents and meetings and material assistance, which no man could have dreamed would have come his way. Whatever you can do, or dream you can do, begin it. Boldness has genius, power, and magic in it. Begin it now.”

Programma Changing the Game (pdf link)