vertrouwen verliezen De belofte van de decentralisatie was groot. Door heel veel organisaties is heel veel werk verzet en zijn stappen gezet. En er is ook nog heel veel te doen. Dat ziet iedereen… het verlangen om in 2022 naar een hoger niveau te klimmen is groot. Iedereen kijkt daarnaar uit, er staat van alles klaar en met elkaar kunnen we dat ook waar maken.

Op 24 januari organiseren we een inspirerende nieuwjaarsbijeenkomst ‘De beweging van Vertrouwen’.

31 oktober

We starten het najaarscongres op het prachtige landgoed ‘Het Hof’ van Blooming in Bergen. Gesitueerd in een idylisch landgoed laten we ons inspireren door Dik Hermans. Dik Hermans is sinds 2011 bestuurder van Vitavalley, een netwerkorganisatie gericht op zorginnovaties. Daarvoor was hij 8 jaar bestuursvoorzitter van het college van zorgverzekeringen (CTSV). Het CTSV was in 1994 in het leven geroepen als toezichthouder op de uitvoering van socialeverzekeringswetten.

In de periode dat Dik Hermans werkzaam was bij het CTSV ontstonden problemen bij het CTSV. De problemen cumuleerde dermate dat deze in 1996 hebben geresulteerd in een Parlementair onderzoek naar de zogenaamde CTSV-affaire. In juni 1996 verscheen het rapport van de commissie met als titel ‘Heel het raderwerk’. In het rapport werd ernstige kritiek geuit op de wijze waarop het bestuur was samengesteld en het feit dat het bestuur van het CTSV er niet in geslaagd was om zijn eigen visie op de interne organisatie gerealiseerd te krijgen. De interne verhoudingen in het CTSV stonden van het begin af onder ernstige druk. Het algehele functioneren van het CTSV had volgens de commissie ernstig geleden onder de aaneenschakeling van conflicten, voorvallen en incidenten. Uiteindelijk heeft het Parlementair onderzoek geleid tot het aftreden van staatssecretaris Lindschoten en het vertrek van de bestuursleden van de CTSV.

Dik Hermans heeft met ons zijn persoonlijke ervaringen gedeeld uit deze periode. Hoe hij steeds meer het gevoel kreeg een burgemeester te zijn in oorlogstijd, waarbij steeds meer collega’s weggingen of weg moesten. Zijn worsteling met loyaliteiten naar zichzelf, zijn medewerkers, het college en de minister. De worsteling met zijn eigen grenzen en hoe je deze bewaakt. En de worsteling met zijn eigen normen en waarden.

Achteraf bezien, benoemt hij dat hij te laat heeft ingezien dat het niet goed ging. Hij was een rising star die met te weinig ervaring aan een verantwoordelijke klus is begonnen. Hierdoor was hij als een kikker in een pan kokend water. De hele affaire heeft hem geleerd om conflicten op bestuurlijk niveau lang vol te houden. Door de affaire heeft hij meer eelt op zijn ziel gekregen. Wat de affaire hem ook geleerd heeft is dat hij nu eerder zou stoppen met een dergelijk conflict.

Ook in de jeugdzorg kennen bestuurders op dit moment een wankel evenwicht tussen wat van hen verwacht wordt, hun verantwoordelijkheden als bestuurder en wat zij zelf belangrijk vinden. Wanneer is een situatie nog acceptabel en wanneer niet? Wanneer zoek je wel of niet de publiciteit op? En wanneer ga je wel of niet naar de rechtbank? Het al dan niet gedwongen vertrek van bestuurders of rechtszaken als gevolg van inkooptrajecten in het afgelopen jaar laat dit eens te meer zien.

Het verhaal van Dik zorgt voor een mooie dialoog tussen bestuurders tijdens het heerlijke drie gangen diner over de dilemma’s en loyaliteiten waar zij mee worstelen en vormt een mooie opmaat voor het programma op 1 november.

 

1 november 2019

Na een heerlijk ontbijt gaan we in het ochtendprogramma onder leiding van David Lamas en samen met een vijftal sociaal ontwerpers aan de slag met de praktijk van de zorg voor jeugd. Aan de hand van een cliëntdossier van een gezin met 6 kinderen ervaren we wat de effecten zijn van de wijze waarop de zorg voor jeugd nu is ingericht. De casus laat zien hoe het ons ondanks de inzet van vele middelen (tijd en geld) niet lukt om de problematiek van het gezin duurzaam op te lossen. Samen analyseren we welke patronen maken dat dit zo is en focussen we op wat welk zou helpen.

Wat zou helpen?

  • Waardegedreven gaan werken vanuit een gemeenschappelijke bedoeling: werken vanuit overtuiging op alle niveau’s.
  • Focus op hoop en kansen die ons binden en motiveren. Focus op het vergroten van talenten en het versterken van datgene wat goed zou kunnen zijn.
  • Een gemeenschappelijke waardediscussie: met welke ethische positie gaan we nadenken over de zorg voor jeugd? Hoe willen we omgaan met de samenleving van morgen? Welke strategie past hierbij en hoe zouden we dit kunnen operationaliseren?
  • Reframing van de praktijk van de zorg voor jeugd naar tastbare toekomstbestendige oplossingen.

Opvallend is de focus op deelproblemen en het oplossen van het probleem op korte termijn. Er is nauwelijks samenhang.

 

--------------

Introductie door Astrid Rotering van Jeugdbescherming West

https://youtu.be/pVVWOGRQNeM

 

De powerpoint presentatie van David Lamas van Jeugdbescherming West.

Presentatie David Lamas

 

Voorbeelden van families die als voorbeelden gebruikt werden.  

Familie G & A.P, SKT

https://youtu.be/bBgJgMgCEDo

Jeugdhulp in Transformatie 'Maak kennis met Dylan en Tarek en hun familie'

https://youtu.be/4NeX6USqxNI

Jeugdhulp in Transformatie 'Hoe het verder ging met Dylan en Tarek'

https://youtu.be/dcV2128NlYA

bergjeBegin december vindt het Najaarscongres 2021 plaats in Vlissingen. 

Dit congres heeft twee doelgroepen. Klik op de juiste link om de juiste informatie te ontvangen. 

  • Congresuitnodiging voor Leden:
    Het hele congres, is uitsluitend voor leden van de Associatie voor Jeugd. Voor informatie klik hier.
  • Congresuitnodiging voor gasten en partners
    De tweede dag is voor leden van de Associatie voor Jeugd, hun gasten en de directeuren sociaal domein. Voor informatie klik hier.

Beste collegae,

We gaan een spannend gesprek voeren… En we zouden dit graag samen met u doen…

Wij zijn de Associatie voor Jeugd. Een vereniging voor bestuurders actief in de zorg voor jeugd. Een vereniging waarin ontmoeten, elkaar inspireren, samen en van elkaar leren, samen innoveren en samen toekomst maken centraal staat.

Op 3 december vindt ons najaarscongres plaats. Op een prachtige locatie aan het strand in Vlissingen gaan we elkaar ontmoeten en gaan we samen leren hoe we met onze cruciale partners op een goede manier het lastige gesprek kunnen voeren. Waarom? Omdat we beter dan we nu doen naar elkaar willen luisteren en elkaars wijsheden, potentie, achtergronden en kennis willen benutten. Een succesvolle transitie van de zorg voor jeugd gaat niet vanzelf, dat is bekend. Samen staan we aan de lat. Daarom organiseren we op 3 december ons najaarscongre

Deze uitnodiging als pdf.


IJsberg Deep Dem header web


Wanneer:          3 december 2021 - 09.00 - 17.00 uur
Waar: Strandpaviljoen Panta Rhei, Vlissingen (locatie)
Voor wie: DAG 2 - Leden AvJ, hun gasten en genodigden Directeuren Sociaal Domein
Kosten: € 100,- voor de hele dag inclusief lunch

aanmelden button web

panta rhei

We gaan aan de slag met Deep Democracy. Deep Democracy is een denkwijze én praktische methode die zorgt dat we echt goede gesprekken voeren, waarin vrijmoedig wordt gesproken en openhartig wordt geluisterd. Waardoor we conflicten aangaan in plaats van ze onder water te laten groeien en waarmee we de allerbeste besluiten kunnen nemen, inclusief, omdat de wijsheid van meerderheid én minderheid wordt meegenomen.

Deze dag staat in het teken van samen verdiepen, samen doen en samen leren.

faaij

UW GASTHEREN
Mensen en tribes vinden al eeuwenlang antwoorden op dezelfde vragen. Daarom is er veel te leren uit de antropologie. Sterke tribes voeren stevige gesprekken. Omdat niets van zichzelf betekenis heeft, en wij met elkaar betekenis geven aan de wereld en hoe wij die ervaren.

Walter Faaij neemt je mee op reis. Je leert hoe cultuur werkt, hoe mensen tribes vormen, hoe mensen reageren op verandering en hoe je dat goed kunt begeleiden. Antropologisch kijken naar tribes geeft diepgaand inzicht in de interne logica, de spanningsvelden en plekken waar het schuurt. Zodat je snapt waarom mensen doen wat ze doen. En hoe je daar verandering in kunt brengen.

Daarna neemt Frank Weijers het stokje over. Frank Weijers is als Deep Democracy instructor en facilitator verbonden aan Human Dimensions. Daarnaast werkt hij vanuit zijn eigen bedrijf spelen met ruimte.

Onder begeleiding van Frank gaan we werken met de basisprincipes van Deep Democracy. Dat brengen we in de praktijk door tools te introduceren die helpen om het goede weijersgesprek te voeren. Zo’n goed gesprek bestaat uit vrijmoedig spreken enerzijds en openhartig naar elkaar luisteren anderzijds. Dat klinkt simpel, maar is in de praktijk van alledag knap moeilijk. In veel gesprekken is onvoldoende duidelijk wat ze moeten opleveren, gaat het gesprek niet waar het eigenlijk over zou moeten gaan, zeggen we niet echt wat er te zeggen valt, horen we elkaar niet altijd even goed en verliezen we veel tijd en energie. Dat leidt tot (soms flinke) irritaties. Samen werken in het belang van een betere toekomst voor de zorg voor jeugd betekent eerst en vooral samen de verbinding ervaren in echt goede gesprekken. Dat gaan we doen. Met jullie eigen casuïstiek. Zodat ter plekke de effectiviteit van Deep Democracy wordt ervaren én je deze tools meeneemt naar je eigen organisatie.

aanmelden button web

Mocht u aan de nacht voorafgaand in Vlissingen willen verblijven, dan hebben we hier wat suggesties.

 

Vis uit de komVrijdag 26 maart 2021 organiseerde Kring Zuid van de Associatie voor Jeugd het voorjaarscongres, met Groter denken, kleiner doen als thema. Deze editie waren er niet alleen leden, maar ook introducees uit de wereld van onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg en gemeenten. Om samen het gesprek te voeren over dat wat nodig is om de kansen voor kinderen te versterken. Ook, of juist, voor de kinderen voor wie kansen verre van vanzelfsprekend zijn. Socioloog Ilias El Hadioui, de zogenoemde keynotespreker, werd ingeleid door bevlogen pitches vanuit gemeenten, onderwijs, wetenschap en ministeries. Kringvoorzitters en organisatoren Gerda Huijbregts (Combinatie Jeugdzorg) en Lian Smits (Sterk Huis) waren de sidekicks van gespreksleider Richard Engelfriet.