Vis uit de komVrijdag 26 maart 2021 organiseerde Kring Zuid van de Associatie voor Jeugd het voorjaarscongres, met Groter denken, kleiner doen als thema. Deze editie waren er niet alleen leden, maar ook introducees uit de wereld van onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg en gemeenten. Om samen het gesprek te voeren over dat wat nodig is om de kansen voor kinderen te versterken. Ook, of juist, voor de kinderen voor wie kansen verre van vanzelfsprekend zijn. Socioloog Ilias El Hadioui, de zogenoemde keynotespreker, werd ingeleid door bevlogen pitches vanuit gemeenten, onderwijs, wetenschap en ministeries. Kringvoorzitters en organisatoren Gerda Huijbregts (Combinatie Jeugdzorg) en Lian Smits (Sterk Huis) waren de sidekicks van gespreksleider Richard Engelfriet.

werkspoortVanwege de Coronaregels werd het Najaarscongres 2020 online gestreamd vanuit de 'Wasruimte' van de WerkspoorKathedraal in Utrecht.

Tijdens het najaarscongres stonden inspiratie, reflectie en samen leren centraal. We gebruiken onze ervaringen ten aanzien van opgavegericht werken (gedurende de coronacrisis) om samen te onderzoeken hoe wij regie en leiding nemen met de bedoeling om onze opgaven te realiseren. We keken hoe we dit zelf doen én we verkenden hoe we dit samen kunnen doen. We onderzochten welke inzichten de coronacrisis ons heeft gebracht en hoe we deze in de toekomst kunnen benutten. 
Het programma is terug te kijken via Vimeo en te beluisteren als Podcast.

200328 Horst

In lijn met de maatregelen die op 12 maart 2020 op advies van het RIVM door de Rijksoverheid zijn genomen om verspreiding van het Corona virus tegen te gaan, is door het bestuur van de associatie voor jeugd besloten om het voorjaarscongres te annuleren.

Vandaar dat er geen verslag is van dit congres.

hoofdontwerp kaart

Op 31 oktober en 1 november vond het Najaarscongres 2019 plaats in Bergen. 

In dit najaarscongres stond reflectie centraal. Een eerlijke reflectie over hoe ons denken en handelen van invloed is op datgene waar we nu in het domein van de zorg voor Jeugd staan. Maar ook reflectie op de uitdaging waar wij met elkaar, én persoonlijk in onze rol als bestuurder, voor staan en hoe wij deze uitdagingen kunnen omarmen.

Hier vindt u het verslag van het congres. 

7024381 rainbow elephant herdHet voorjaarscongres start midden in het historisch centrum van het prachtige leiden in het Koetshuis de Burcht. Het Koetshuis stamt uit het jaar 1657 toen Leiden nog een lakenstad was. De kooplieden kwamen per koets van heinde en verre om hun waren “de lakens” te verkopen. Het Koetshuis zelf werd gebruikt om koetsen te stallen.

Olifanten in Beweging: onderweg naar professioneel agile werken
We werden ontvangen door Gerrit Jan Hoogeland (Cardea), voorzitter van kring West. Onze omgeving vraagt om wendbare organisaties die maatwerk kunnen leveren. In zijn welkomstwoord benoemt hij dat je weerbaar moet zijn om wendbaar te zijn. Hoe doe je dit?